Izvedba pravnih poslov

Izvedba pravnega posla pri prodaji ali oddaji nepremičnine je najpomembnejša faza v celotnem postopku. Napaka je lahko zelo draga, zato priporočamo, da se obrnete na strokovnjaka, ki vam bo ta del posla tudi strokovno in kar se da hitro izvedel.

V primeru, da kupca oziroma najemnika za nepremičnino že imate ali obratno, da ste sami našli nepremičnino po vaših željah, za vas izpeljemo celoten postopek prodaje ali oddaje in poskrbimo za varen prenos lastninske pravice z našimi strokovnjaki. Kar pa je najpomembneje, je to, da mi kot nepremičninska družba odgovarjamo za posel ter prevzemamo vso odgovornost v primeru naše napake. Sodelujemo s priznano odvetniško pisarno, ki skrbi za pravilno izvedbo pravnih poslov in ostalih pravnih postopkov.

Vse morebitne zaplete, težave in probleme vezane na vašo nepremičnino vam pomagamo rešiti. Nobena težava ni nerešljiva. Za vse zadeve vezane na posle z nepremičninami smo mi pravi naslov.PRIPRAVA in IZVEDBA RAZLIČNIH PRAVNIH POSLOV

Naši strokovnjaki iz pravnega področja (pogodbe sestavljajo naši strokovnjaki v sodelovanju z odvetniško ter notarsko pisarno) vam lahko sestavijo različne vrste pogodb v zvezi z nepremičninami.

V nadaljevanju vam v kratkem predstavljamo vsebino najpogostejših nepremičninskih pogodb.


Prodajna predpogodba

Predpogodba je takšna pogodba, s katero se prevzema obveznost, da bo pozneje sklenjena druga, glavna pogodba. Predpisi o obliki glavne pogodbe veljajo tudi za predpogodbo, če je predpisana oblika pogoj za veljavnost pogodbe. Predpogodba veže, če vsebuje bistvene sestavine glavne pogodbe.


Prodajna pogodba

S prodajno pogodbo se prodajalec zavezuje, da bo stvar, ki jo prodaja, izročil kupcu tako, da bo ta pridobil lastninsko pravico, kupec pa se zavezuje, da bo prodajalcu plačal kupnino.


Najemna pogodba

Z najemno pogodbo se najemodajalec zavezuje, da bo najemniku izročil določeno stvar v rabo, ta pa se zavezuje, da mu bo za to plačeval določeno najemnino.


Darilna pogodba

Darilna pogodba je pogodba, s katero ena stranka (darovalec) neodplačno prepusti drugi stranki (obdarjencu) kakšno stvar ali pravico, obdarjenec pa to prepustitev sprejme. Za darilno pogodbo je značilno, da ne nastane že s tem, da se stranki strinjata glede darila, pač pa mora biti sklenjena v strogi obliki ali pa mora biti darilo dejansko izročeno. Takšna ureditev hoče zagotoviti, da tisti, ki nekaj brezplačno daje, dobro premisli preden da. Darilna pogodba glede nepremičnin mora biti sklenjena v pisni obliki, pri čemer mora biti podpis darovalca notarsko overjen.


Pogodba o služnosti

S pogodbo o služnosti se določijo stvarne pravice na tuji stvari in njena vsebina je v tem, da upravičencu dovoljuje izvajanje nekaterih lastninskih upravičenj na njej. Lastnik stvari je dolžan trpeti ravnanje služnostnega upravičenca.


Pogodba o izročitvi in razdelitvi premoženja

Z izročilno pogodbo se izročitelj zaveže, da bo še za čas življenja izročil in razdelil svoje premoženje svojim potomcem, posvojencem ter njihovim potomcem. Izročilna pogodba mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa.


Za dodatna vprašanja se lahko kadar koli obrnete na naše predstavnike.

Kontaktna oseba je:
Anže UREVC, univ. dipl. inž. grad.,
anze.urevc@dominvest.si,
(04) 581 26 20.

Prav tako nas lahko kadarkoli obiščite na Cesti maršala Tita 18 na Jesenicah ali Ulici Staneta Žagarja 2b v Radovljici.