Poslovanje z nepremičninami

Dodatne storitve

Družba Dominvest d.o.o. poleg osnovnih storitev nepremičninskega posredovanja ponuja tudi širok spekter dodatnih storitev. Odločitev za to smo sprejeli, ker želimo našim strankam omogočiti, da vse storitve povezane z lastno ali želeno nepremičnino dobijo na enem mestu in ni potrebno iskanje več ponudnikov oziroma njihovo medsebojno usklajevanje. 

Tako vam lahko ponudbimo naslednje storitve:

  • priprava in izvedba vseh pravnih poslov, ki zadevajo nepremičnine (kupoprodajne, darilne, služnostne pogodbe, ipd.),
  • ureditev stanja v vseh nepremičninski evidencah, kot so zemljiški kataster, kataster stavb, register nepremičnin in zemljiška knjiga,
  • evidentiranje etažne lastnine,
  • zastopanje na javnih dražbah in v postopkih zbiranja ponudb.

Za dodatne informacije oziroma naročilo navedenih storitev se lahko kadar koli obrnete na naše predstavnike. Kontaktna oseba je:
Anže UREVC, univ. dipl. inž. grad.,
anze.urevc@dominvest.si,

(04) 581 26 20.

Prav tako nas lahko v času uradnih ur obiščite na Cesti maršala Tita 18 na Jesenicah ali Ulici Staneta Žagarja 2b v Radovljici.