Urejanje nepremičninskih evidenc

Stvarnopravni zakonik (SPZ) nepremičnino opredeljuje kot odmerjen kos zemeljske površine skupaj z vsemi sestavinami (kot te so mišljene predvsem zgradbe). Kaj pa ta odmerjen kos pomeni, nam odgovori Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN), ki vzpostavlja pogoje, da je nepremičnine sploh možno evidentirati. Tako poznamo kar nekaj evidenc nepremičnin, v osnovi pa se delijo na tiste, ki združujejo same podatke o nepremičninah, in tiste, ki evidentirajo pravice na njih. Za prve skrbi Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS), za druge Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Te evidence so naslednje:

  • zemljiški kataster (podatki o zemljiških parcelah),
  • kataster stavb (podatki o stavbah in delih stavb), 
  • register nepremičnin (združuje podatke obeh zgornjih evidenc ter vključuje kar nekaj novih),
  • zemljiška knjiga (evidenca pravic na nepremičninah). 

Vseh nepremičninskih podatkov je veliko in glede na to, da je Slovenija še vedno mlada država, je jasno, da vseh naenkrat ni možno urediti. Dodatne težave je povzročil bivši sistem, ki predvsem zemljiški knjigi ni dajal takega pomena, kot ga ima danes, zato je situacija marsikje še povsem neurejena. Zemljiški kataster je daleč najstarejša evidenca, veliko podatkov v njem je pridobljenih več desetletij nazaj, seveda s tehnologijami, ki so se uporabljale v tistem času. Tako so na primer meje med posameznimi zemljišči, predvsem izven večjih mest, še povsem neurejene in podvržene zgolj dogovorom med lastniki. Dokler se jih slednji držijo, težav sicer ni, vse pa se spremeni, ko pride do sporov. Zato bo v prihodnje potrebno precej aktivnosti nameniti ureditvi meja oziroma izboljšanju podatkov zemljiškega katastra. 
 


Zaposleni našega podjetja vse navedene evidence dobro poznajo, dodatno njihove izkušnje pripomorejo k dobremu poznavanju stanja na terenu. Zato pri nas lahko dobite vse storitve, ki se povezane z urejanjem podatkov v vseh nepremičninski evidencah. Tako vam lahko poskrbimo za ureditev meja zemljiških parcel, parcelacijo le teh, vpišemo stavbo in njene dele v kataster stavb, uredimo vse podatke v registru nepremičnin, prav tako pa izpeljemo vse postopke vezane na zemljiško knjigo. 

Za dodatna vprašanja se lahko kadar koli obrnete na naše predstavnike.

Kontaktna oseba je:
Anže UREVC, univ. dipl. inž. grad.,
anze.urevc@dominvest.si,
(04) 581 26 20

Prav tako nas lahko kadarkoli obiščite na Cesti maršala Tita 18 na Jesenicah ali Ulici Staneta Žagarja 2b v Radovljici.