Magistrsko delo na temo korekturnih faktorjev

Torek, 3. april 2018

Timi Čižek, ki je v našem podjetju uspešno opravljal študenstko delo in prakso, je z odliko magistriral na temo korekturnih fakotrjev za izenačitev vpliva lege stanovanj.

Celotno magistrsko delo je dostopno na sledeči povezavi  https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=109559&lang=slv.

V delu je natančneje predstavljena problematika izračuna in določitve korekturnih faktorjev na konkretnih primerih večstanovanjskih stavb. Tekom našega skupnega dela so se namreč kot problematične izkazale določene zahteve in določbe predpisov. V magistrskem delu so te določbe natančneje obravnavane in analizirane ter na osnovi analize podani predlogi ukrepov, s katerimi bi bilo smisleno spremeniti zakonodajo in predpise na tem področju.

Veseli nas, da smo bili s svojim znanjem in izkušnjami udeleženi pri nastajanju tega magistrskega dela, Timiju pa se zahvaljujemo za uspešno sodelovanje in njegov doprinos našemu podjetju.