Mesec požarne varnosti - gasilski vaji

Torek, 5. december 2017

V mesecu oktobru, ki je tudi mesec požarne varnosti, smo v sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom Radovljica in etažnimi lastniki organizirali dve požarni vaji, in sicer:

  • v poslovni stavbi z naslovom Kranjska cesta 13, Radovljica, in
  • večstanovanjski stavbi z naslovi Gradnikova 99, 101 in 103, Radovljica.

V obeh objektih je bila narejena simulacija požara z evakuacijo oseb v stavbi ter reševanjem ujetih. Na Gradnikovi cesti je sodelovalo tudi več okoliških gasilskih društev, GARS Jesenice in ostala društva povezana s tovrstno vajo. Vaja je vsekakor koristna s stališča požarne varnosti v poslovnih in večstanovanjskih stavbah. Pri omenjeni vaji smo se vsi udeleženci (gasilci, upravnik in etažni lastniki) vsekakor veliko naučili, kar nam bo v pomoč pri preprečevanju tovrstnih dogodkov in za ustrezno pripravljenost ob nesrečah v primeru požara.

Vsem sodelujočim se najlepše zahvaljujemo za sodelovanje pri pripravi in izvedbi požarne vaje.

Na omenjeno temo smo se sodelavci družbe Dominvest d.o.o. udeležili tudi seminraja z delavnico - Površine za gasilce ob stavbah, kjer je bila predstavljena tudi smernica SZPV-206. Omenjena smernica nazorno prikazuje na kaj bi moraili biti pozorni ob projektiranju stavb in ob sanacijah obstoječih poti in dvorišč. Ob koncu predavanj je potekala tudi delavnica, pri kateri smo načrtovali poti in površine za gasilce v zapletenejših primerih (večstanovanjski kompleks, trgovski centri,...). Nekatere izmed občin (npr. občina Škofja Loka), so smernico že potrdile z odlokom, kar pomeni da je obvezna za področje, ki ga obsega posamezne občina.

Smernico si lahko ogledate: